Formularz rejestracji on-line

w celu rejestracji par prosimy o uzupełnienie formularza on-line

Uwaga!

Formularz zgłoszeniowy został dostosowany do przeglądarek Firefox, Chrome, Safari oraz IE 10+.
Jeśli korzystasz z innej przeglądarki lub urządzenia mobilnego, formularz może nie działać poprawnie.

Do rozpoczęcia turnieju pozostało

0

pary zostały zgłoszone poprzez formularz online

Klauzula informacyjna

Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia zgłoszenia oraz udziału grupy w Turnieju. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie zgłoszenia.

Informujemy, że Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres turniej@bursztynowy-zagiel.pl oraz zamieszczenie w jej treści numeru zgłoszenia, który został Tobie nadany. Jesteśmy tylko ludźmi, więc usunięcie Twoich danych potrwa ok. 48h i powiadomimy Ciebie o tym fakcie. Cofnięcie zgody przed zakończeniem Turnieju wiązać się będzie z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

Podane dane zostaną usunięte z naszej bazy danych w terminie 30 dni od zakończenia Turnieju za wyjątkiem danych wykorzystanych do publikacji na stronie internetowej Turnieju wyników. Dane kontaktowe pozostaną w naszej bazie teleadresowej abyśmy mogli poinformować Ciebie o kolejnych edycjach Turnieju. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane państwom trzecim ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Oświadczenia

  • kontakt i przekazywanie informacji drogą elektroniczną
  • przekazanie powyższych danych do Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®
  • przetwarzanie powyższych danych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR z siedzibą w Gdyni na ulicy Warszawskiej 24/12, kod pocztowy: 81-317, adres e-mail: turniej@bursztynowy-zagiel.pl w celu przyjęcia zgłoszenia oraz udziału zgłoszonych par w Turnieju

Na formularzu wystąpiły błędy!

Popraw wartości, które zostały zaznaczone na czerwono oraz potwierdź oświadczenia i spróbuj zapisać ponownie formularz.

Anuluj

Formularz nie zawiera błędów!

Zweryfikuj poprawność danych zamieszczonych poniżej i dokończ rejestrację uczestników

Klauzula informacyjna

Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia zgłoszenia oraz udziału grupy w Turnieju. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie zgłoszenia.

Informujemy, że Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres turniej@bursztynowy-zagiel.pl oraz zamieszczenie w jej treści numeru zgłoszenia, który został Tobie nadany. Jesteśmy tylko ludźmi, więc usunięcie Twoich danych potrwa ok. 48h i powiadomimy Ciebie o tym fakcie. Cofnięcie zgody przed zakończeniem Turnieju wiązać się będzie z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

Podane dane zostaną usunięte z naszej bazy danych w terminie 30 dni od zakończenia Turnieju za wyjątkiem danych wykorzystanych do publikacji na stronie internetowej Turnieju wyników. Dane kontaktowe pozostaną w naszej bazie teleadresowej abyśmy mogli poinformować Ciebie o kolejnych edycjach Turnieju. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane państwom trzecim ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Oświadczenia

  • kontakt i przekazywanie informacji drogą elektroniczną
  • przekazanie powyższych danych do Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®
  • przetwarzanie powyższych danych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR z siedzibą w Gdyni na ulicy Warszawskiej 24/12, kod pocztowy: 81-317, adres e-mail: turniej@bursztynowy-zagiel.pl w celu przyjęcia zgłoszenia oraz udziału zgłoszonych par w Turnieju

Formularz został zarejestrowany!

Na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz formularz do wydrukowania.